Spekters styre i 2022-2023 består av:

 • Styrets leder: Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter AS
 • Styrets nestleder: Ingrid Røynesdal, administrerende direktør i Oslo-Filharmonien

 Styremedlemmer:

 • Åsne Havnelid, administrerende direktør i Norsk Tipping AS
 • Tone Wille, konsernsjef i Posten Norge AS
 • Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF
 • Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF
 • Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge
 • Øystein Mæland, administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus HF

  Varamedlemmer: 

 • Håvard Selby Ebbestad, administrerende direktør, Fürst medisinsk laboratorium
 • Birte K. W. Sjule, administrerende direktør i Sporveien Trikken AS
 • Vibeke Fürst Haugen, kringkastingssjef, NRK
 • Nina Refseth, museumsdirektør, Stiftelsen Norsk Folkemuseum