• Styrets leder: Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter AS
 • Styrets nestleder: Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør, Helse Vest RHF

 Styremedlemmer:

 • Ingrid Røynesdal, direktør ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
 • Vibeke Fürst Haugen, kringkastingssjef, NRK AS
 • Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge
 • Øystein Mæland, administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus HF
 • Petter-Børre Furberg, påtroppende konsernsjef i Posten Bring AS
 • Gro Bakstad, konsernsjef i Vy-gruppen AS

  Varamedlemmer: 

 • Håvard Selby Ebbestad, administrerende direktør, Fürst medisinsk laboratorium
 • Birte K. W. Sjule, konsernsjef, Sporveien AS
 • Nina Refseth, museumsdirektør, Stiftelsen Norsk Folkemuseum
 • Andreas Berggren Eskelund, administrerende direktør, Studentsamskipnaden SiO