Styreleder er Bernt Reitan Jenssen

Nestleder i styret er Inger Cathrine Bryne 

Administrerende direktør er Anne-Kari Bratten