Styreleder er Bernt Reitan Jenssen

Nestleder i styret er Ingrid Røynesdal 

Administrerende direktør er Anne-Kari Bratten