Hovedfunksjoner for sektorrådene er å fungere som fora for utvikling av Spekters posisjoner, og som nettverk for medlemmenes ledere. Her får de anledning til direkte møter med både politikere, myndighetspersoner og forskere innenfor sine sektorer.

Medlemmer i Spekters Sektorråd helse:
 

 • Stig Slørdahl, administrerende direktør, Helse Midt-Norge RHF
  (sektorrådets leder)
 • Stein Kinserdal, administrerende direktør, Sykehuset i Vestfold HF 
 • Grethe Aasved, administrerende direktør, St. Olavs hospital HF
 • Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør, Helse Stavanger HF   
 • Håvard Selby Ebbestad, administrerende direktør, Fürst Medisinsk laboratorium
 • Per Helge Fagermoen, administrerende direktør, Volvat medisinske senter
 • Anita Tunold, administrerende direktør, Aleris Helse AS
 • Baber Qazi, administrerende direktør, Unilabs AS
 • Frode Jahren, administrerende direktør, LHL
 • Hege Willoch, direktør fag- & kvalitet, Norsk Medisinaldepot
 • Riika Aubert, Country Manager, Norlandia Care
 • Tone Ikdahl, administrerende direktør, Lovisenberg diakonale sykehus
 • Trine Sjøvold, COO/direktør Norge, Unicare
 • Eivind Hansen, administrerende direktør, Helse Bergen HF
 • Einar Magnus Strand, administrerende direktør, Sunnaas sykehus HF
 • Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør, Vestre Viken HF
 • Øystein Mæland, administrerende direktør, Akershus universitetssykehus HF