Telefon sentralbord: (+47) 47 65 70 00

E-post: post@spekter.no

Postadresse:
Pb. 7052 Majorstuen, 0306 Oslo

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo