Forside veileder

Arbeidstidsplanlegging ved teatrene

Hensikten med denne veilederen er å gi ledelsen og de tillitsvalgte tips og råd i arbeidet med planleggingen av arbeidstid for arbeidstakere som ikke har fast arbeidstid og som jobber på ulike tider av døgnet.

Podkast/webinar som ble spilt inn i forbindelse med lansering av veilederen kan man se her: