Viktige datoer i Spekteroppgjøret:

Mandag 24. april:
Innledende forhandlinger med LO, Unio og YS er gjennomført i enighet

Torsdag 27. april:
Innledende forhandlinger med SAN og Akademikerne er gjennomført i enighet 

Tirsdag 23. mai:
Forbundsvise sentrale forhandlinger med Norsk Sykepleierforbund er gjennomført i enighet

Onsdag 31. mai 
Forbundsvise sentrale forhandlinger med forbund i LO og YS  er gjennomført i enighet

Onsdag 7. juni:
Forbundsvise sentrale forhandlinger med Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Utdanningsforbundet er gjennomført i enighet

Tirsdag 13. juni:
Forbundsvise sentrale forhandlinger med Den norske legeforening er gjennomført i enighet

Status og frister for lokale forhandlinger i de ulike Spektervirksomhetene: 

Område 1:

Kulturvirksomheter

Avsluttet i enighet  med alle organisasjoner

Område 2:

Norges Bank

Avsluttet i enighet med alle organisasjoner

Område 3:

Avinor

Avsluttet i enighet med alle organisasjoner

Område 4:

Virksomheter med definerte samfunnssoppdrag

Avsluttet i enighet med alle organisasjoner

Område 5:

Vy Buss

Avsluttet i enighet etter streik og mekling

Område 6:

NRK

Avsluttet i enighet med alle organisasjoner

Område 7:

Tog

Avsluttet i enighet med alle organisasjoner

Område 8:

Posten

Avsluttet i enighet med alle organisasjoner

Område 9:

Øvrige virksomheter

Avsluttet i enighet med alle organisasjoner

Område 10:

Helseforetak med sykehusdrift

Avsluttet i enighet med alle organisasjoner

Område 11:

Øvrige helseforetak

Avsluttet i enighet med alle organisasjoner

Område 12:

Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst 

Avsluttet i enighet med alle organisasjoner

Område 13:

Sykehus med driftsavtaler

Avsluttet i enighet med alle organisasjoner