Hovedavtale 2018 - 2021

I hovedavtalerevisjonen i 2018 ble avtalen i det vesentligste videreført, men med enkelte mindre endringer.

På de fleste punkter er hovedavtalene identiske. Den sammenstilte versjonen øverst viser hovedavtalene og hvor de skiller seg fra hverandre: