Hovedavtale 2022 - 2025

Spekter og hovedorganisasjonene forhandlet og ble enige om nye hovedavtaler
11. november 2021. De nye Hovedavtalene gjelder for perioden 1. januar 2022 –
31. desember 2025.

Du finner de nye hovedavtalene, samt protokollene fra forhandlingene under.