De siste årene har det vært økt fokus på digitalisering og dermed også klarering av musikk for digital bruk, både for å kunne livestreame forestillinger, gi ut musikk fra forestillingen, og også å kunne bruke innspilt musikk mer aktivt i forestillingene.

Ved hjelp av Musikkguiden for teatre har alle teatre som er Spekter-medlemmer mulighet til å enkelt sette seg inn i klarering av musikkrettigheter.

Målet med guiden, som er utviklet av Spekter i samarbeid med advokatkontoret Bing Hodneland, er at teatrene skal kunne drive effektiv rettighetsklarering på egenhånd.

Musikkguiden er modulbasert, og hver modul dekker sentrale temaer som er nødvendig å ha kunnskap om for å kunne navigere i det juridiske musikklareringslandskapet. Hver modul består av underkapitler som på en pedagogisk og illustrativ måte fremstiller både jus og praksis. 

Innholdet er skreddersydd for teatrene, for å best mulig kunne treffe teatrenes hverdag og behov. Underveis i arbeidet har Bing Hodneland og Spekter fått innspill fra en arbeidsgruppe der flere av teatrene har vært representert.

I tillegg til å fremstille det juridiske knyttet til musikklarering inneholder Musikkguiden illustrerte eksempler fra teatrenes hverdag. På slutten av hvert kapittel under «Test det selv» finnes det spørsmål og svar der leseren kan bryne seg på praktiske eksempler innenfor hvert tema.

– Musikkguiden er et fantastisk hjelpemiddel til å skaffe oversikt i «jungelen» av opphavsrettigheter. Musikkguiden gir veiledning i arbeidet med å klarere musikk til forestillinger – til rett tid – i scenekunstfeltet. Og ikke minst hjelp til kontraktsarbeidet».

Henrik Melsom Edvardsen, sjefsprodusent Nationaltheatret.

 

Brukertilgang til Musikkguiden

Brukertilgang vil koste 15.000 NOK per år per institusjon. Da kan institusjonen opprette så mange brukere de ønsker. Spekter har stått for utviklingskostnadene, og den årlige avgiften vil dekke Bing Hodnelands utgifter til drift og løpende oppdatering av guiden. Informasjon om dette er sendt våre kulturmedlemmer. 

Spekter har også utviklet en musikkguide for orkester. Om institusjonen din ønsker tilgang til begge guidene vil dette koste til sammen 20.000 NOK per år.

Gratis demonstrasjon av Musikkguiden

Bing Hodneland tilbyr gratis demonstrasjoner av Musikkguiden for orkester til alle Spekter-medlemmer. Orkester som ønsker prøvetilgang til guiden eller en gratis gjennomgang sammen med Bing Hodnelands musikkadvokater.

Ønsker du å abonnere på Musikkguiden(e), eller å få en gratis demonstrasjon, ta kontakt med Spekter på post@spekter.no