De innledende sentrale forhandlingene om A-delen av overenskomstene i Spekter er avsluttet i enighet med samtlige hovedorganisasjoner, dvs. LO, YS, Unio, SAN og Akademikerne.

Det pågår nå lokale forhandlinger om B-delene av overenskomstene i den enkelte virksomhet. Fristene fremkommer under.

For helseforetakene og andre sykehus er det avtalt en egen prosess for forhandling av sentrale avtaler (A1 og A2). Forhandlingsdatoer med de ulike organisasjonene fremkommer under.

Viktige datoer

Videre frister for de lokale forhandlingene:
 

Område 1 Kulturvirksomheter:  
 • For teatre, orkestre og operaene er oppgjøret avsluttet med LO Stat etter meklinger
 • Forhandlinger pågår for øvrige virksomheter
Område 2 Norges Bank:
 • Oppgjøret er avsluttet i enighet
Område 3 Avinor:
 • Oppgjøret er avsluttet i enighet
Område 4 Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag:
 • Forhandlinger pågår
Område 5 Vy buss:
 • Oppgjøret er avsluttet i enighet etter mekling
Område 6 NRK:
 • Oppgjøret er avsluttet i enighet med Norsk Journalistlag, SAN og YS Spekter
 • Brudd med LO Stat, meklingsdato foreløpig ikke fastsatt
Område 7 Tog:
 • Forhandlinger pågår
Område 8 Posten:
 • Oppgjøret er avsluttet i enighet 
Område 9 Øvrige virksomheter:
 • Forhandlinger pågår
Område 10 Helseforetak:
 • Akademikerne, unntatt Legeforeningen: 10. juni 2022 kl. 15.00
 • SAN: 10. juni kl 15.00
 • Unio-forbund uten A2-del: 10. juni kl 15.00
 • Øvrige organisasjoner: Frister avtales senere
Område 11 Øvrige Helseforetak:
 • SAN: 10. juni kl 15.00
 • Øvrige organisasjoner: Frister avtales senere
Område 12 Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst:
 • Forhandlinger pågår
Område 13 Sykehus med driftsavtaler:
 • Akademikerne, unntatt Legeforeningen: 10. juni 2022 kl. 15.00
 • SAN: 10. juni kl 15.00
 • Unio-forbund uten A2-del: 10. juni kl 15.00
 • Øvrige organisasjoner: frister avtales senere

Behov for bistand i forhandlingene meldes inn til Spekter fortløpende.

Videre forhandlingsløp for helseforetak og sykehus (område 10 og 13)
 

Følgende datoer for sentrale forhandlinger er avtalt med organisasjonene:
 • 5. mai: A2-forhandlinger med Norsk Sykepleierforbund (fortsetter 30. mai)
 • 18. mai: A2-forhandlinger med Den Norske Legeforening (fortsetter 25. mai)
 • 8. juni: A2-forhandlinger med LO/YS
 • 10. juni: A2-forhandlinger med øvrige Unio-forbund