De innledende sentrale forhandlingene om A-delen av overenskomstene i Spekter er avsluttet i enighet med samtlige hovedorganisasjoner, dvs. LO, YS, Unio, SAN og Akademikerne.

Det pågår nå lokale forhandlinger om B-delene av overenskomstene i den enkelte virksomhet. Fristene fremkommer under.

For helseforetakene og andre sykehus er det avtalt en egen prosess for forhandling av sentrale avtaler (A1 og A2). Forhandlingsdatoer med de ulike organisasjonene fremkommer under.

Viktige datoer

Videre frister for de lokale forhandlingene:
 

De innledende sentrale forhandlingene om A-delen av overenskomstene i Spekter er avsluttet i enighet med samtlige hovedorganisasjoner, dvs. LO, YS, Unio, SAN og Akademikerne.

Det pågår nå lokale forhandlinger om B-delene av overenskomstene i den enkelte virksomhet. Fristene fremkommer under.

For helseforetakene og andre sykehus er det avtalt en egen prosess for forhandling av sentrale avtaler (A1 og A2). Forhandlingsdatoer med de ulike organisasjonene fremkommer under.

Viktige datoer

Videre frister for de lokale forhandlingene:
 

Område 1 Kulturvirksomheter:  
 • 13. mai 2022 kl. 12.00
 • For teatre, orkestre og operaene er oppgjøret avsluttet med LO Stat etter meklinger
Område 2 Norges Bank:
 • Oppgjøret er avsluttet i enighet.
Område 3 Avinor:
 • Oppgjøret er avsluttet i enighet.
Område 4 Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag:
 • 13. mai 2022 kl. 12.00.
Område 5 Vy buss:
 • Oppgjøret er avsluttet i enighet etter mekling. 
Område 6 NRK:
 • Oppgjøret er avsluttet i enighet med Norsk Journalistlag, SAN og YS Spekter.
 • Forhandlinger pågår med LO Stat
Område 7 Tog:
 • 13. mai 2022 kl. 12.00.
Område 8 Posten:
 • Oppgjøret er avsluttet i enighet 
Område 9 Øvrige virksomheter:
 • 13. mai 2022 kl. 12.00.
Område 10 Helseforetak:
 • Akademikerne, unntatt Legeforeningen: 10. juni 2022 kl. 15.00
 • SAN: 10. juni kl 15.00
 • Øvrige organisasjoner: Frister avtales senere
Område 11 Øvrige Helseforetak:
 • SAN: 10. juni kl 15.00
 • Øvrige organisasjoner: Frister avtales senere
Område 12 Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst:
 • 13. mai 2022 kl. 12.00.
Område 13 Sykehus med driftsavtaler:
 • Akademikerne, unntatt Legeforeningen: 10. juni 2022 kl. 15.00
 • SAN: 10. juni kl 15.00
 • Øvrige organisasjoner: frister avtales senere

Behov for bistand i forhandlingene meldes inn til Spekter fortløpende.

Videre forhandlingsløp for helseforetak og sykehus (område 10 og 13)
 

Følgende datoer for sentrale forhandlinger er avtalt med organisasjonene:
 • 5. mai: A2-forhandlinger med Norsk Sykepleierforbund (fortsetter 30. mai)
 • 18. mai: A2-forhandlinger med Den Norske Legeforening
 • 8. juni: A2-forhandlinger med LO/YS
 • 10. juni: A2-forhandlinger med øvrige Unio-forbund