Spekter starter årets hovedoppgjør med A-delsforhandlinger tirsdag 5. april med samtlige hovedorganisasjoner, dvs. LO, YS, Unio, SAN og Akademikerne. Her vil vi blant annet avtale videre fremdrift og frister for gjennomføring av lokale forhandlinger (de såkalte B-delene) i den enkelte virksomhet, samt videre prosess for forhandling av sentrale avtaler (A1 og A2) for helseforetakene.

Oppstartstidpunktet for A-delsforhandlingene forutsetter at det er oppnådd enighet i frontfagsoppgjøret. Dersom det blir streik eller forsinkelser i dette oppgjøret, vil oppstarten i Spekter-forhandlingene også kunne bli forskjøvet.  

Det er også planlagt et digitalt informasjonsmøte for Spekters medlemmer torsdag 7. april fra kl. 10.00. Hold av tidspunktet. Vi kommer tilbake med nærmere invitasjon senere.