Lønnsoppgjøret 2022 er avsluttet.
 

De innledende sentrale forhandlingene om A-delen av overenskomstene i Spekter er avsluttet i enighet med samtlige hovedorganisasjoner, dvs. LO, YS, Unio, SAN og Akademikerne.

Det er gjennomført lokale forhandlinger om B-delene av overenskomstene i den enkelte virksomhet. Status fremgår under.

For helseforetakene og andre sykehus er det avtalt en egen prosess for forhandling av sentrale avtaler (A1 og A2). Disse forhandlingene er gjennomført i enighet med samtlige organisasjoner.

Status:

 

Område 1 Kulturvirksomheter:  
 • Oppgjøret er avsluttet i enighet
Område 2 Norges Bank:
 • Oppgjøret er avsluttet i enighet
Område 3 Avinor:
 • Oppgjøret er avsluttet i enighet
Område 4 Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag:
 • Oppgjøret er avsluttet i enighet
Område 5 Vy buss:
 • Oppgjøret er avsluttet i enighet etter mekling
Område 6 NRK:
 • Oppgjøret er avsluttet i enighet med Norsk Journalistlag, SAN og YS Spekter etter forhandlinger, og etter mekling med LO Stat
Område 7 Tog:
 • Oppgjøret er avsluttet i enighet med alle organisasjoner
Område 8 Posten:
 • Oppgjøret er avsluttet i enighet med SAN, YS-Spekter, og etter mekling med LO Stat
Område 9 Øvrige virksomheter:
 • Oppgjøret er avsluttet i enighet med alle organisasjoner
Område 10 Helseforetak:
 • Oppgjøret er avsluttet i enighet med alle organisasjoner
Område 11 Øvrige Helseforetak:
 • Oppgjøret er avsluttet i enighet med alle organisasjoner
Område 12 Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst:
 • Oppgjøret er avsluttet i enighet med alle organisasjoner
Område 13 Sykehus med driftsavtaler:
 • Oppgjøret er avsluttet i enighet med alle organisasjoner