Overenskomstene i Spekter består av to deler, en sentral A-del og en lokal B-del. A-delen forhandles mellom Spekter og hovedorganisasjonene, og det er denne det nå er enighet om med samtlige hovedorganisasjoner.

Det blir nå oppstart av forhandlinger lokalt i Spekters medlemsvirksomheter om B-delene (unntatt i helseforetak og andre sykehus, der det blir avtalt et eget forhandlingsløp, og der det også skal forhandles sentrale forbundsvise avtaler senere).