Ved hjelp av Musikkguiden for orkestre har nå alle orkester som er Spekter-medlemmer mulighet til å enkelt sette seg inn i klarering av musikkrettigheter.

Målet med guiden, som er utviklet av Spekter i samarbeid med Bing Hodneland, er at orkestrene skal kunne drive effektiv rettighetsklarering på egenhånd.

I guiden forklares hvilke rettigheter som finnes i musikk, hvordan man går frem for å klarere musikkrettigheter for både vanlige og strømmede konserter, hvordan man inngår en god avtale om bestillingsmusikk og mye mer. Guiden er praktisk orientert, og inneholder også Test deg selv-flashcards som orkesterets medarbeidere kan bruke til å prøve ut sine nye kunnskaper om musikklarering.

Musikkguiden for orkestre holdes løpende oppdatert av advokater med spesialisering innen opphavsrett og inngående kjennskap til musikkbransjen. Her finner man informasjon om både endringer av avtaler, satser og kontraktsmaler, og om aktuelle rettighetsspørsmål i orkesterbransjen.

– Musikkrettigheter kan fremstå som et ganske uoversiktlig juridisk felt som involverer mange ulike aktører og ordninger. Det er fort gjort å begå feil dersom man ikke har den nødvendige oversikten, og det er ikke alltid lett å vite hvor man skal oppsøke relevant informasjon. I Musikkguiden for orkestre har vi samlet den kunnskapen orkestrene trenger for å gå fram på riktig måte når de klarerer musikken for sine prosjekter.

Stine Helén Pettersen, advokat og partner i Bing Hodneland, samt redaktør for guiden.

Musikkguiden er modulbasert, og hver modul gir de teoretiske og praktiske forklaringer orkestrene trenger for å klarere sin musikkbruk på en trygg og rimelig måte. Innholdet i den nye guiden er skreddersydd for orkestrenes behov, og både teori og praktiske råd er illustrert med eksempler fra orkestrenes hverdag.

På grunn av de siste årenes økte fokus på digitalisering, har guiden en egen modul om klarering av rettigheter når musikken skal ut på nett. Her gis det en systematisk gjennomgang av hva som må klareres og hvem orkestret må kontakte når konserter skal strømmes. Modulen inneholder også forklaringer av sentrale begreper på området, slik at man skal få en grundigere forståelse for hvilke rettigheter man trenger og lettere skal kunne kommunisere og forhandle med relevante aktører.

– Musikkguiden for orkester er et etterlengtet hjelpemiddel for alle oss som jobber med rettigheter, framføring og bruk av musikk i orkesterproduksjon, både analogt og digitalt. Dette har vært et uoversiktlig terreng, hvor man lett har kunnet trå feil. Med sin gode modul- og temabaserte oppbygging, vil vi hos Kilden ha stor glede av et sted å søke oppdatert informasjon, og samtidig kunne bygge og vedlikeholde vår egen kompetanse. Dette vil være til stor nytte både for oss som organisasjon og for de opphaverne vi også skal ivareta.

Kjell Hjelmerud, sjefsprodusent hos Kilden Teater og Konserthus

Brukertilgang til musikkguiden

Brukertilgang vil koste 15.000 NOK per år per institusjon. Da kan institusjonen opprette så mange brukere de ønsker. Spekter har stått for utviklingskostnadene, og den årlige avgiften vil dekke Bing Hodnelands utgifter til drift og løpende oppdatering av guiden. Informasjon om dette er sendt våre kulturmedlemmer. 

Spekter har også utviklet en musikkguide for teatre. Om institusjonen din ønsker tilgang til begge guidene vil dette koste til sammen 20.000 NOK per år.

Gratis demonstrasjon av Musikkguiden

Bing Hodneland tilbyr gratis demonstrasjoner av Musikkguiden for orkester til alle Spekter-medlemmer. 

Ønsker du å abonnere på Musikkguiden(e), eller å få en gratis demonstrasjon, ta kontakt med Spekter på post@spekter.no