Spekters innspill til statsbudsjettet 2022:

 

Gahr Støre regjeringens tilleggsnummer, fremmet 8. november

Regjeringens kontaktutvalg 9. november 2021. Jonas Gahr Støre og Anne-Kari Bratten

Bildet: Statsminister Jonas Gahr Støre og Spekters administrerende direktør under møtet i Regjeringens kontaktutvalg 9. november. (Foto: Trygve Indrelid / NTB).

Anne-Kari Brattens innspill i Regjeringens kontaktutvalg 9. november: Må tilrettelegge for nye jobber og høy verdiskaping – kollektivtrafikken trenger fortsatt pandemistøtte

Innspill fra Spekter v/adm. dir Anne-Kari Bratten på Gahr Støres tilleggsproposisjon: – Fortsatt kritisk for tog- og kollektivtilbudet

 

Solberg-regjeringens forslag til Statsbudsjett, fremmet 12. oktober

Innspill fra Spekter v/adm. dir Anne-Kari Bratten på regjeringens forslag: - Arbeidslinjen må fornyes og forsterkes

Spekters innspill til de aktuelle komiteenes budsjetthøringer:

 

Finanskomiteen (25. oktober 2021): 

Oljepengebruken må normaliseres (nyhetsartikkel)

Spekters høringsinnspill til Finanskomiteen (PDF, 166KB)

Arbeids- og sosialkomiteen (26. oktober 2021):

Arbeidslinjen må revitaliseres, og det må lønne seg å stå i jobb (nyhetsartikkel)

Spekters høringsinnspill til Arbeids- og sosialkomiteen (PDF, 241KB)

Helse- og omsorgskomiteen (28. oktober 2021)

Etterlyste flere tiltak for effektivisering og omstilling i helsesektoren (nyhetsartikkel)

Spekters høringsinnspill til Helse- og omsorgskomiteen (PDF, 163KB)

Transport- og kommunikasjonskomiteen (2. november)

Viktig med attraktiv kollektivtrafikk etter pandemien (nyhetsartikkel)

Spekters høringsinnspill til Transport- og kommunikasjonskomiteen (PDF, 164KB)

Utdannings- og forskningskomiteen (8. november)

Viktig med fortsatt innsats for fullføring i videregående opplæring (nyhetsartikkel)

Spekters høringsinnspill til Utdannings- og forskningskomiteen (PDF, 143KB)

Familie- og kulturkomiteen (8. november)

Kunst- og kulturinstitusjonene må styrkes etter pandemien (nyhetsartikkel)

Spekters høringsinnspill til Familie- og kulturkommiteen (PDF, 177KB)