Spekters innspill til statsbudsjettet 2022:

Solberg-regjeringens forslag til Statsbudsjett, fremmet 12. oktober

Innspill fra Spekter v/adm. dir Anne-Kari Bratten på Regjeringens forslag: - Arbeidslinjen må fornyes og forsterkes

Spekters innspill til de aktuelle komiteenes budsjetthøringer:

 

Finanskomiteen (25. oktober 2021): 

Oljepengebruken må normaliseres (nyhetsartikkel)

Spekters høringsinnspill til Finanskomiteen (PDF, 166KB)

Arbeids- og sosialkomiteen (26. oktober 2021):

Arbeidslinjen må revitaliseres, og det må lønne seg å stå i jobb (nyhetsartikkel)

Spekters høringsinnspill til Arbeids- og sosialkomiteen (PDF, 241KB)

 

Datoer for kommende komitehøringer:

Komité:

Dato:

Utdannings- og forskningskomiteen

26. oktober og 2. november

Helse- og omsorgskomiteen

28. oktober og 4. november

Kommunal- og forvaltningskomiteen

29. oktober, 1. og 3. november

Familie- og kulturkomiteen

1., 2. og 4. november

Transport- og kommunikasjons-komiteen 

2. og 3. november