Arbeidsgiverforeningen Spekter er overrasket over at regjeringen ikke foreslår å videreføre støtten til jernbanen og annen kollektivtrafikk gjennom den vanskelige overgangsperioden etter koronapandemien. Da Norge stengte 12. mars i fjor, forsvant mange av de reisende. Nivået for antall passasjerer på tog- og annen kollektivtrafikk ligger nå på mellom 75 og 80 prosent av nivået i 2019. Gjennom hele pandemien har staten dekket tapene som oppsto.

– Tog- og kollektivtrafikken opplever fortsatt en betydelig passasjersvikt, og det tar tid å reetablere billettinntektene fra før pandemien. Regjeringen foreslår også å kutte tilskudd til kollektivtransport i mindre byer med 30 millioner og 5 millioner til samarbeid om samferdselsdata. Sammen med mangel på koronastøtte er dette bekymringsfulle signaler om regjeringens satsing på kollektivtrafikk, sier Bratten.

Endrede arbeids- og møtevaner og økt bruk av bil til arbeidsreiser merkes fortsatt godt. Persontrafikken på jernbane ble sterkt rammet av strenge og langvarige smitteverntiltak og redusert reiseaktivitet i samfunnet under pandemien. I første kvartal i år var det i Europa kun Irland og Hellas som hadde større prosentvis nedgang i passasjertallene enn Norge.

– For å sikre bærekraftig og attraktiv tog- og kollektivtrafikk i fortsettelsen, trengs det derfor fortsatt støtte. Målet må være å få et attraktivt tilbud også i denne overgangsfasen, slik at vi kan komme tilbake til en situasjon med gode passasjertall og et tilbud som går i balanse innenfor det ordinære økonomiske rammeverket, sier Bratten.

Spekter hadde meldt inn at det burde bevilges mer til godsoverføring fra vei til bane. Det er positivt at regjeringen foreslår 10,3 millioner ekstra til formålet.