Spekters medlemsvirksomheter jobber hver dag for at samferdselen i Norge skal bli effektiv, miljøvennlig og trygg. De er involvert når veier, jernbaner og flyplasser og transporttilbudet som bruker disse skal planlegges, bygges, vedlikeholdes og driftes. Enten du reiser med tog, buss, bane eller fly, er det stor sjanse for at ett eller flere av Spekters medlemmer har vært involvert for å hjelpe deg dit du skal. Når du sender post eller varer, eller får levert pakker på døra, er det stor sjanse for at ett eller flere Spekter-medlemmer har vært involvert der også.

Spekter jobber for at samferdselsvirksomhetene skal ha rammebetingelser som gjør det mulig å levere gode, miljøvennlige, kostnadseffektive og trygge tjenester til befolkning og næringsliv.

De to viktigste elementene er økonomisk forutsigbarhet og frihet til å løse oppgavene på den måten de ser at fungerer best. Økonomisk forutsigbarhet gjør det mulig å planlegge prosjekter godt og ha effektiv drift og innkjøp. Frihet i oppgaveløsningen gjør at virksomhetene kan bruke sin kompetanse, erfaring og tett på-kunnskap til å ta i bruk og videreutvikle de løsningene som både fungerer godt for brukerne og er kostnadseffektive.

Høy aktivitet hos Spekters samferdselsmedlemmer

Nedenfor bringer vi noen tall fra Spekters medlemsvirksomheter fra 2019, for å vise situasjonen i et normalt år før pandemien:

  • Det var nesten 680.000 flyavganger og landinger på Avinors flyplasser
  • 398 millioner passasjerer steg på i Ruters kollektivsystem, hvorav 119 millioner på Sporveiens T-banetog og 53 millioner på Sporveiens trikker
  • Nye Veier åpnet over 5 mil med nybygd firefelts motorvei
  • 6,7 millioner passasjerer reiste med Flytoget
  • Entur samlet og tilgjengeliggjorde på ett sted rutetider og reisealternativ for 60.000 ulike stoppesteder i den norske kollektivtrafikken.
  • Posten Norge leverte over 500 millioner brev og 60 millioner pakker
  • 73 millioner passasjerer reiste med Vys tog i Norge
  • 44 millioner passasjerer reiste kollektivt med AtB i Trøndelag og 13 millioner med Brakar i Buskerud

(Kilder: Virksomhetenes årsrapporter)