Spekter skal bidra til suksess for våre medlemmer. Vårt engasjement tar utgangspunkt i en bærekraftig utvikling av velferdsstaten og et konkurransedyktig næringsliv.

Våre overordnede politiske posisjoner finner du i posisjonsdokumentet "Veier til bærekraftig verdiskapning og velferd" - se lenke i menyen til høyre. 

Våre synspunkter og posisjoner i aktuelle saker og tema fremgår dessuten av kronikker og artikler i mediene, samt i våre høringsuttalser. Begge deler finner du i menyen til høyre. 

Vi gir også uttrykk for våre synspunkter gjennom pressemeldinger. Disse sendes ut via NTB, hvor man kan abonnere på disse på e-post. Se grønn henvisning til NTB nede til høyre.