Forhandlingene omfattet LO- og YS-medlemmer i helseforetakene, Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale Sykehus.