Slik forhandles tariffavtalene i Spekter

I Spekter inngås det som hovedregel virksomhetsvise overenskomster, én for hvert forbund/forening eller forhandlingsgruppe i virksomheten. Det er for tiden mer enn 700 overenskomster i Spekter.

Overenskomstene består av to avtaledeler, en sentral del A som forhandles mellom Spekter og hovedorganisasjonene og en del B som forhandles mellom de lokale parter i virksomheten.   

Partsforholdet i overenskomstene ivaretas av Spekter og hovedorganisasjonene.

I helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtaler (overenskomstområdene 10 og 13) er det avtalt unntak fra forhandlingsmodellen som innebærer at overenskomstene i disse virksomhetene består av tre eller fire deler. Med samtlige forbund forhandler Spekter her en felles del A1 (sosiale bestemmelser) pr. overenskomstområde, og med forbundene nevnt nedenfor en forbundsvis del A2 (øvrige lønns- og arbeidsvilkår) pr. overenskomstområde.