Område 1:

Kulturvirksomheter

Område 2:

Norges Bank

Område 3:

Avinor

Område 4:

Virksomheter med definerte samfunssoppdrag

Område 5:

Vy Buss

Område 6:

NRK

Område 7:

Tog

Område 8:

Posten

Område 9:

Øvrige virksomheter

Område 10:

Helseforetak med sykehusdrift

Område 11:

Øvrige helseforetak

Område 12:

Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst 

Område 13:

Sykehus med driftsavtaler