Følgende teatre er tilsluttet denne avtalen:

Haugesund Teater, Oslo Nye Teater, Rogaland Teater, Det Norske Teatret, Den Nationale Scene, Hålogaland Teater, National Theatret og Trøndelag Teater. Øvrige teater er ikke bundet til å følge avtalen.

Her kan du laste ned Rammeavtale mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk Dramatikeres Forbund (NDF) (PDF, 109KB)

Her kan du laste ned Normalkontrakt for dramatisk verk (DOCX, 38KB)