Her kan du laste ned overenskomst for sceneinstruktører (SIK-avtale) (PDF, 277KB)

Partene har ikke kommet til enighet om ny avtale for regissører. SIK-avtalen gjelder derfor videre på ettervirkning for denne gruppen. Avtalen løper uendret i sin helhet til ny avtale foreligger. Det er inngått egen tariffavtale for scenografer, kostymedesignere og designere for figurteater mellom Teatrenes forhandlingsutvalg og Creo.