Angi hvilken avtale du ønsker å ha som utgangspunkt for sammenligningen. Velg deretter hvilke(n) avtale(r) du ønsker å sammenligne med. Deretter kan du filtrere på de kapitlene, de paragrafene eller hele innholdsfortegnelsen gjennom de tre fanene bak knappen «Filtrer». Når du har gjort dine valg - trykk «Vis». Dessuten kan du søke etter bestemte ord i dokumentet.

NB: Strukturen i sammenligningen av hovedavtaleverktøyet tar utgangspunkt i hovedavtalen mellom Spekter og LO. Der det er likelydende tekst med andre organisasjoner, markeres dette gjennom logoene øverst i visningen av paragrafen. Der det henvises spesifikt til hver av organisasjonene, men teksten ellers er lik, er KUN navnet på organisasjonen som er utgangspunkt for avtaleteksten angitt.