Resultatet av meklingen innebærer at NRK-ansatte medlemmer av LO-forbundene NTL og Creo får et lønnsoppgjør i tråd med normen fra frontfaget.