Kontingenten beregnes av utbetalt arbeidslønn foregående år. Beregningsgrunnlaget skal være Spekter i hende senest 1. mars, og forfaller i sin helhet til betaling 31. mars.

For virksomheter som melder seg inn i Spekter i løpet av et vårhalvår, dvs i tidsrommet 1. januar tom 30. juni betales halvert beløp for medlemskontingent og kontingent til konfliktfond.

For virksomheter som melder seg inn i Spekter i løpet av høsthalvåret, dvs i tidsrommet mvf 1. juli tom 31. desember betales det ikke medlemskontingent.

Satser for 2022:

Medlemskontingenten er på 1,6 ‰ av de første kr 500.200.000 i lønnskostnader og 0,9 ‰ av de overstigende. Minstekontingenten er på kr 30.000.

Kontingenten til konfliktfondet er 0,1 ‰ av virksomhetens lønnskostnader.

Virksomheter som i ti år har innbetalt kontingent til konfliktfondet fritas for kontingent. Det samme gjelder virksomheter som er skilt ut fra andre medlemsvirksomheter som har minst 10 års innbetalingshistorikk til konfliktfondet, og som fortsatt er i samme konsern/underlagt kontroll fra opprinnelig medlemsvirksomhet. 

Satser for 2023 (vedtatt på Generalforsamlingen 16. juni 2022, som trer i kraft fra 1. januar 2023):

Medlemskontingenten er på 1,6 ‰ av de første kr 519.000.000 i lønnskostnader og 0,9 ‰ av de overstigende, til dekning av Spekters drift. Minstekontingenten er på kr 30.000.

Kontingenten til konfliktfondet er 0,2 ‰ av virksomhetens lønnskostnader.
 

Medlemskontingent for avgrenset medlemskap:

For medlemmer som har et avgrenset medlemskap i henhold til vedtektenes § 2-1, 3. ledd, gjelder følgende kontingentstruktur:

  • Medlemmet omfattes av forutsetningen som ligger i minstekontingenten
  • Dersom virksomheten skal betale mer enn minstekontingent skal kontingenten være 
    50 % av fullt medlemskap.
  • Dersom virksomheten ønsker å bli omfattet av Spekters rådgivingstilbud, konferanse og kursaktiviteter innenfor arbeidslivsområdet skal det betales full kontingent.