Kontingenten beregnes av utbetalt arbeidslønn foregående år. Beregningsgrunnlaget skal være Spekter i hende senest 1. mars, og forfaller i sin helhet til betaling 31. mars.

For virksomheter som melder seg inn i Spekter i løpet av et vårhalvår, dvs i tidsrommet 1. januar tom 30. juni betales halvert beløp for medlemskontingent og kontingent til konfliktfond.

For virksomheter som melder seg inn i Spekter i løpet av høsthalvåret, dvs i tidsrommet mvf 1. juli tom 31. desember betales det ikke medlemskontingent.

Satser for 2023:

Medlemskontingenten er på 1,6 ‰ av de første kr 519.000.000 i lønnskostnader og 0,9 ‰ av de overstigende, til dekning av Spekters drift. Minstekontingenten er på kr 30.000.

Kontingenten til konfliktfondet er 0,2 ‰ av virksomhetens lønnskostnader.

Medlemskontingent for avgrenset medlemskap:

For medlemmer som har et avgrenset medlemskap i henhold til vedtektenes § 2-1, 3. ledd, gjelder følgende kontingentstruktur:

  • Medlemmet omfattes av forutsetningen som ligger i minstekontingenten
  • Dersom virksomheten skal betale mer enn minstekontingent skal kontingenten være 
    50 % av fullt medlemskap.
  • Dersom virksomheten ønsker å bli omfattet av Spekters rådgivingstilbud, konferanse og kursaktiviteter innenfor arbeidslivsområdet skal det betales full kontingent.