Som utgangspunkt er det de arbeidstakere som er organisert i forbund eller forening som det er inngått overenskomst med i virksomheten, og som får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt gjennom overenskomsten, som inngår i opplysnings- og utviklingsordningen.

Avgift til ordningen beregnes i henhold til antall ansatte som er omfattet av ordningen pr 1. januar hvert år. Opplysnings- og utviklingsordningen er ikke fondsbasert. Ordningen har sitt eget styre med lik representasjon fra partene.

Avtalene ble sist endret pr 01.05.2020.