Spekters hovedlogo er gjengitt i farger og inneholder logosymbolet sammen med navntrekket sidestilt med logosymbolet. Logoen omsluttes av et hvitt område. 

Som hovedregel skal Spekters fargelogo brukes. 

Spekter logo jpg
JPG (124KB)
PNG (52KB)
EPS (71KB)

Spekters logo finnes også i sort/hvitt utførelse for bruk der fargelogoen ikke kan anvendes. Spekters sort/hvite logo består av de samme elementene som fargelogoen - logosymbolet med navntrekket sidestilt. 

Spekter logo sort hvitt
JPG (25KB)
PNG (9KB)
EPS (417KB)