Hovedfunksjoner for sektorrådene er å fungere som fora for utvikling av Spekters posisjoner, og som nettverk for medlemmenes ledere. Her får de anledning til direkte møter med både politikere, myndighetspersoner og forskere innenfor sine sektorer.

Medlemmer i Spekters Sektorråd samferdsel:
 

  • Tone Wille, konsernsjef, Posten Norge AS (sektorrådets leder)
  • Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør, Ruter AS
  • Anette Aanesland, administrerende direktør, Nye Veier AS
  • Gro Bakstad, konsernsjef, Vygruppen AS
  • Abraham Foss, konsernsjef Avinor AS
  • Ingvild Storås, administrerende direktør, Cargo Net AS
  • Ståle Nistov, administrerende direktør, Flytoget AS
  • Birte Sjule, administrerende direktør, Sporveien AS
  • Thor Gjermund Eriksen, Bane NOR SF