Med en Kopinor-avtale er det enkelt å kopiere lovlig, og som Spekter-medlem får du spesialpris på avtalen. I avtalens §4 - 4. ledd er "kopiering" definert slik: "Med KOPIERING i denne avtalen menes eksemplarfremstilling til og fra papir og digitalt format, herunder fotokopiering, skanning, avfotografering, lagring og å ta utskrift, samt avtegning og avskrift." Avtalen dekker således i utgangspunktet alt utgitt materiale, både norsk og utenlandsk, også fra Internett.

Du kan blant annet:

  • Laste ned bilder fra internett til bruk i en Power Point-presentasjon
  • Ta bilde av beskyttet materiale med mobilen og dele det med kollegaer
  • Kopiere en fagartikkel og legge den ut på bedriftens intranett
  • Kopiere beskyttet materiale fra internett og sende det på e-post til kollegaer
  • Skanne eller fotokopiere fra bøker og dele dette med deltagerne på et kurs
  • Ta utskrift av avisartikler og dele det med kollegaer

Det er visse begrensninger i avtalen, bl.a. er det bare tillatt å kopiere 15 % fra en enkelt bok eller lignende, enkeltstående publikasjon. Kopiering skal være et supplement til, og ikke erstatte, kjøp av publikasjoner som det ellers ville være naturlig å anskaffe. Digital kopiering av dagspresse og kopiering av lyd og film dekkes ikke av avtalen.

Vederlaget for kopiering fordeles videre til forlag, forfattere, komponister, illustratører, journalister og andre rettighetshavere. Dette gir inntekter som sikrer nyskaping og nye utgivelser. Med en kopieringsavtale viser virksomheten respekt for opphavsretten og tar samfunnsansvar. 

I dag er over 130 av Spekters medlemsvirksomheter tilsluttet kopieringsavtalen. Vi oppfordrer alle medlemsvirksomheter uten kopieringsavtale om å slutte seg til avtalen. Spekter og Kopinor har signert en ny avtale som avløser tidligere avtale. Den nye avtalen gjelder for perioden 1.1.2022 til 31.12.2025. 

Medlemsvirksomheter i Spekter kan slutte seg til avtalen ved å signere en tilslutningsavtale og returnere denne til Spekter (se lenke):