Med en Kopinor-avtale er det enkelt å kopiere lovlig, og som Spekter-medlem får du spesialpris på avtalen. Avtalen dekker i utgangspunktet alt utgitt materiale, både norsk og utenlandsk, også fra Internett.

Du kan blant annet:

  • fotokopiere fra bøker, aviser, tidsskrifter og annet trykt materiale
  • skanne inn trykt materiale
  • lagre digitalt materiale for eksempel hentet fra Internett
  • ta utskrift av digitalt materiale
  • tilgjengeliggjøre materiale på lukket intranett
  • sende e-post med materiale til ansatte og andre med nær tilknytning til virksomheten
  • laste ned bilder fra internett til bruk i f.eks presentasjoner til intern bruk
  • kopiere beskyttet materiale og dele dette med deltakere på enkeltstående kurs

Det er visse begrensninger i avtalen, bl.a. er det bare tillatt å kopiere 15 % fra en enkelt bok eller lignende, enkeltstående publikasjon. Kopiering skal være et supplement til, og ikke erstatte, kjøp av publikasjoner som det ellers ville være naturlig å anskaffe. Digital kopiering av dagspresse og kopiering av lyd og film dekkes ikke av avtalen.

Vederlaget for kopiering fordeles videre til forlag, forfattere, komponister, illustratører, journalister og andre rettighetshavere. Dette gir inntekter som sikrer nyskaping og nye utgivelser. Med en kopieringsavtale opptrer du derfor både lovlydig og tar et aktivt ansvar for fremtiden. 

I dag er over 140 av Spekters medlemsvirksomheter dekket av kopieringsavtale. Vi oppfordrer alle medlemsvirksomheter uten kopieringsavtale om å slutte seg til avtalen.
Spekter og Kopinor har signert en ny avtale som avløser tidligere avtale. Den nye avtalen gjelder for perioden 1.1.2018 til 31.12.2021. 

Medlemsvirksomheter i Spekter kan slutte seg til avtalen ved å signere en tilslutningsavtale og returnere denne til Spekter (se lenke):