Vi forutsetter at du har:

 • God innsikt, kunnskap om og kjennskap til det politiske landskapet
 • God oversikt over mediebildet, forstår den politiske dynamikken og er fortløpende på jakt etter politiske posisjoner som kan bidra til å styrke rammebetingelsene til våre medlemsvirksomheter
 • Genuin interesse for politikk og samfunnsspørsmål, og gjerne på områder som helse, bærekraft eller digitalisering
   

Det er også ønskelig at du har:

 • Politisk og/eller annen bakgrunn fra arbeid rettet inn mot det politiske miljø
 • Arbeidet med samfunnspolitikk og myndighetskontakt i en organisasjon eller virksomhet
 • Kontaktnett og evne til å etablere gode relasjoner innen politikk, media og samfunnsliv
 • Relevant høyere utdanning
   

Personlige egenskaper:

 • Strategisk og utviklingsorientert, bl.a. nysgjerrig, lyttende, nytenkende og åpen
 • Mellommenneskelige ferdigheter, bl.a. god med folk, positiv innstilling og samarbeidsorientering
 • Engasjement, handlekraft og initiativ
 • Evne til å jobbe selvstendig og til å håndtere skiftende oppgaver
 • Strukturert tilnærming til oppgaveløsningen, men også med evne til å tilpasse arbeidsform med oppgaver og behovene i Spekter

Stillingen rapporterer til direktør for samfunnspolitikk i Spekter, og du blir del av et svært kompetent miljø i Spekter.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med direktør for samfunnspolitikk Odd Erik Stende tlf. 932 11 874, eller vår rådgiver i Con Moto AS, Odd Einar Støver, tlf. 909 16 866.

Søknad sendes til: anne.brit.haaland@spekter.no innen 01.05.24.