Eksempler og inspirasjon:

Arbeidslivets klimauke: 
Samarbeid mellom hovedorganisasjonene i arbeidslivet, som skal stimulere til innsats for lavere klimagassutslipp i arbeidslivet.

Miljøtips hos Miljøfyrtårn:
Miljøfyrtårn gir her en innholdsrik lenkesamling til miljøtips for arbeidsplasser sorter på bransjer og tiltakskategori.

Best practice 2018:
Rapport fra Norsk klimastiftelse, med eksempler praktiske eksempler på klimatiltak fra ti ulike bedrifter i Hordaland.

Powerhouse:
Eksempler på klimavennlige yrkesbygg, både nybygg og rehabiliterte bygg), som også produserer meir energi enn de forbruker gjennom livsløpet.

Klimatilpasning.no:  
Miljødirektoratets ressursside for klimatilpasningsarbeid i virksomhetene
Tips til hvordan virksomheten kan tilpasse seg et klima i endring.

Webinarrekke om grønn finans:
Om sammenhenger mellom kapitalforvaltning og forsikring og bærekraft

Veiledning og sertifisering:

Miljøfyrtårn:
Verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Miljødirektoratets «For næringsliv»:
Oversiktlige tips, veiledning og regelverk for en rekke områder: Arter og naturtyper, avfall, forurensning og støy, kjemikalier, klima, tilsyn og naturoppsyn, vann hav og kyst.

Energimerking av yrkesbygg:
Forteller om bygget du vurderer å leie lokaler i er energieffektivt eller ikke.

Grønt veikart for kunst og kultursektoren:
Grønt veikart for kunst- og kultursektoren skal gi overordnet status, sette konkrete mål og foreslå tiltak for å redusere klimaavtrykket i kunst- og kultursektoren.

Anskaffelser

Ressurssenter for etisk handel:
Tilbyr medlemmene individuell rådgivning, kompetanseutvikling gjennom ulike kurs og workshop, og tilgang til ressurser og verktøy for etiske innkjøp og ansvarlige leverandørkjeder
 
Klima og miljø i offentlige anskaffelser:
Veiledning, eksempler og nyheter fra Direktoratet For Økonomistyring (DFØ)

Stiftelsen Miljømerking i Norge:
Miljøsertifisering og -merking med Svanen under mottoet «Vanskelig å få. Enkelt å velge.»

Miljøindex.no:
Oversikt over miljøsertifiserte virksomheter, varemerker m.m.

Reise

Reisebyrå tilbyr ofte klimarapportering for reiser kjøpt gjennom dem. I tillegg fins et større antall leverandører som tilbyr klimaregnskap for virksomheter, hvor reiseutslipp er én del. I tilknytning til slike tjenester tilbys flere aktører også klimakompensasjon.

Trykk her for en generell oversikt over reiserelaterte utslipp.
 
Trykk her for å komme til kalkulator for utslipp (laget for ferie, men kan brukes til arbeidsreiser også).

Medvirkning/partsarbeid: 

Veiledningshefte fra Spekter, (PDF, 684KB) LO Stat, SAN og YS:
Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte.  

Utdanningsforbundets tipshefte for medvirkning og klima

Klimakompensasjon:

For de delene av bedriftens utslipp man inntil videre ikke får fjernet, betaler en del virksomheter for klimatiltak andre steder – enten i form av kvotekjøp i det europeiske klimakvotesystemet, eller i form av klimatiltak i utviklingsland. For sistnevnte finnes akkrediteringsordninger som skal sikre at tiltakene er addisjonelle (gir reell klimaeffekt) og er bærekraftige på andre områder. Til dels omdiskutert tiltak. Noen av de største tilbyderne for norske kunder er MyClimate og CHOOSE