Veilederen er først og fremst ment som et verktøy for ledere og tillitsvalgte i virksomheten. Den skal gi råd og tips til hvordan partene på virksomhetsnivå kan samarbeide om tiltak som kan bidra til en bærekraftig utvikling, herunder diskutere og lete etter lokale løsninger for å redusere klima-, miljø- og naturavtrykket.

Utvalgets medlemmer:

Lena Reitan, LO Stat
Elin L’Estrange/ Linn Solberg, YS Spekter
Jan-Christian Kolstø, Unio
Ingvild Irgens-Jensen, SAN og Akademikerne Helse
Astrid Driva Rødsand, Spekter
Mekonnen Germiso, Spekter

Utvalgets mandat:

Gruppens mandat har sin opprinnelse i protokolltekst fra A-delsforhandlingene 25-26 august 2020 mellom Spekter på den ene siden, og LO Stat/YS Spekter/SAN på den andre siden:

De sentrale parter er enige om at det er viktig og relevant å diskutere bærekraft og miljø i et overordnet perspektiv i tråd med FNs bærekraftsmål samtidig som verdiskapingshensyn ivaretas. Det er også viktig at partene på virksomhetsnivå diskuterer og leter etter lokale løsninger for hvordan man kan bidra til å redusere miljøavtrykket.

De sentrale parter forplikter seg med dette utgangspunktet å ta arbeidet og oppfølgingen inn i hovedavtalerevisjonen i 2021.

Det nedsettes et partssammensatt utvalg som igangsettes innen 1. november 2020. Utvalget utarbeider en veileder til hvordan partene i virksomhetene kan samarbeide om fortsatt å bidra til bærekraftig utvikling i den enkelte virksomhet, jf. Hovedavtalens bestemmelser om informasjon, samarbeid og medbestemmelse.