Den er liten og rød, og symboliserer alt som har skjedd i grønn retning i Posten de siste årene: Paxster’en.

Mange har smilt når de har sett den i nabolaget sitt. Den likner på en golfbil, og sniker seg lydløst og mykt som en nabokatt rundt hushjørnet.

– Vi gjennomfører mange grønne tiltak, men Paxster’en er symbolet på alt. Den er som et kinderegg, og representerer mye av det positive som har skjedd i Posten de siste årene, sier Posten og Brings direktør for bærekraft, Colin Campbell.

Borte er mange av dieselkjøretøyene som dundret gjennom gatene og blokkerte for andre biler. Det elektriske kjøretøyet Paxster kommer seg inn i de mest tettbygde villastrøk og kan kjøre helt fram til postkassen. Det er klimavennlig, effektiv i drift og godt likt av de ansatte. Flere av Postens medarbeidere forteller om færre belastningsskader og en enklere arbeidsdag.

– Vi er kjempestolte av den. Vi var spente på reaksjonene hos de ansatte, som måtte bytte ut en varm dieselbil med et åpent el-kjøretøy, men det har fungert utmerket.

Paxter’en er ikke det eneste Posten har gjort for å redusere sitt klimaavtrykk de siste årene. I mange år var det liten bevissthet om temaet bærekraft, det var heller ikke noen som hadde et tydelig lederansvar på området. Men så skjedde det mye – og fort.

– Forandringen startet i 2008. Da var det et ønske fra ledelsen om å ta ansvar, og begrepet da var «samfunnsansvar», sier Campbell.

Posten hadde mange tusen ansatte, og flere store, tunge kjøretøy. Konklusjonen var at de måtte bli enda bedre på helse, miljø og sikkerhet (HMS) og gjøre sitt for å redusere klimaavtrykket.

– Der begynte det. Og de siste ti årene har vi gjennomført en rekke mål og tiltak. I tillegg til våre egne ambisjoner, har vi også forventinger fra kunder, leverandører, eier og omgivelser om at vi må gjøre vårt på bærekraftområdet.

Vi er kjempestolte av Paxter'en. Vi var spente på reaksjonene hos de ansatte, som måtte bytte ut en varm dieselbil med et åpent el-kjøretøy, men det har fungert utmerket.

Posten har nå 40 el-sykler, 79 el-traller, 551 el-mopeder, 885 el-varebiler og fire elektriske lastebiler. Og enda flere er bestilt. I Trondheim har postterminalen fått solcellepanel og en stor batteribank til lading av el-biler. Og fem øvrige terminaler i Norden har solceller. I tillegg er over 40 postenheter blitt sertifiserte som Miljøfyrtårn. 

– Vi forventer betydelig vekst de neste årene, og samtidig skal vi redusere våre egne utslipp med 42 prosent – og redusere utslippsintensitet hos våre leverandører med nesten en tredjedel fram mot 2030.

– Det er ambisiøst?

– Det er så ambisiøst at det kiler i magen! Mye skal skje de neste åtte årene, og målene skal oppdateres årlig. Vi er tilsluttet en internasjonal målemetode, Science Based Targets, der 2000 selskaper har satt opp verifiserte som støtter opp under Paris-avtalens 1,5-gradersmål.

Ting tyder på at Posten er på rett vei. Som prisen som den «mest bærekraftige merkevaren i logistikkbransjen», en måling som ble utført av Sustainable Brand Index. Posten gikk også til topps i sin bransje i IPOS’ årlige omdømmeundersøkelse om miljøbevissthet.

– Det er veldig hyggelig når kundene våre sier at vi er gode. At vi er på topp i vår bransje, sier litt om hvordan vi jobber med klima og miljø. Vi er utålmodige og aktive, og skal fortsette det gode arbeidet.

Colin Campbell,
Colin Campbell, direktør for bærekraft i Posten og Bring.


Samarbeidet med de ansatte har vært svært godt, forteller Campbell.

– Vi har hatt de ansatte med oss i alle prosessene, og de tillitsvalgte forteller om stor oppslutning om mål og tiltak. Nå hører vi ansatte som sier at de er stolte av å jobbe i en bedrift som tar ansvar, sier Campbell, og påpeker:

– Og det er ikke minst viktig for å tiltrekke oss nye, kompetente folk. 

De siste 15-20-årene har Posten vært gjennom store omstillinger. Og et tegn på at partssamarbeidet er godt, er at rundt 1000 ansatte er blitt omstilt hvert år – uten støy, sier Campbell.

– Vi har et solid, involverende partssamarbeid internt, og beslutningen om å innføre nye kjøretøy er gjort med tidlig involvering og risikovurderinger. De ansatte har vært en del av prosessen fra a til å, og det har vært smart. Det gir et godt arbeidsmiljø.

– Bærekraftarbeidet er forankret i hele organisasjonen?

– Absolutt, og det er avgjørende for å lykkes. Arbeidet må knyttes til de ansattes målsetninger og integreres i deres arbeidshverdag, fra toppledelsen til hver enkelt medarbeider.

I vår satsing på bærekraft har vi i tillegg bidratt til å skape grønne arbeidsplasser i Norge. Det er vi stolte av.

Vel så viktig som alt som skjer i eget hus, er ringvirkningene utover Posten selv. El-kjøretøyet Paxter er designet og utviklet i samarbeid med det norske firmaet Loyds i Sarpsborg, og nå er Paxter blitt en eksportvare til flere land.

– I vår satsing på bærekraft har vi i tillegg bidratt til å skape grønne arbeidsplasser i Norge. Det er vi stolte av.

– Når ruller den siste dieselbilen ut fra en av Postens terminaler?

– Vi begynner med varebiler, og i løpet av 2022 skal hverken vi eller våre leverandører bestille flere fossile varebiler i byområder. Mens det samme vil skje i mer rurale strøk i løpet av 2023.  

Fakta om Posten Norge


Posten Norge er et nordisk post- og logistikkonsern med ca. 14.000 medarbeidere.

Posten har to merkevarer: Posten, som konsentrerer seg om privatmarkedet i Norge, og Bring, som leverer til bedriftsmarkedet i Norden.

Posten og Bring har dedikert seg til å bidra til at Norge når sine ambisiøse klimamål.

Posten har pekt ut fem av FNs 17 bærekraftmål som spesielt relevante i sin satsing:

  1. Anstendig arbeid og økonomisk vekst.
  2. Innovasjon og infrastruktur.
  3. Bærekraftige byer og samfunn.
  4. Stoppe klimaendringene.
  5. Samarbeid for å nå målene. 


Tekst: Lasse Lønnebotn.