Det er et gigantisk flyttelass. Og et gigantisk byggeprosjekt.

Når NRK etter mer enn 75 år på Marienlyst på Oslo Vest skal flytte hovedkontoret til Ensjø på Oslo Øst, byttes en 85 måls tomt med en 14,4 måls. De forlater 111 000 kvadratmeter og flytter inn i halvparten så store lokaler. 2400 mennesker skal fortsette sin NRK-hverdag i betydelig mindre, men mer effektive lokaler. I 2025 settes spaden i jorden, og i 2028 vil trolig NRKs nye hovedkontor stå ferdig. Det innebærer seks år med enormt mye logistikk. Og store krav til flytteprosessen. 

– Vi satte opp en del kriterier da vi begynte søket etter nytt hovedkontor. Og miljø, bærekraft, transport og mobilitet var blant kriteriene, sier Jon Espen Lohne, prosjektdirektør NRK Nytt Hovedkontor.

Nå sitter han i de forlatte kontorene på Ensjø som snart skal jevnes med jorda. Her holdt en elektrikerbedrift til i mange år.

– Miljøgevinsten av å holde til her, blir stor. Her er det et godt trafikalt knutepunkt for sykkel, T-bane, buss og tog. Vi vil halvere arealbehovet, og fremdeles gjøre det samme. Fotavtrykket her på Ensjø blir betydelig mindre enn på Marienlyst, der vi frigir stor plass som kan brukes på en smartere måte.

Han lener seg fram i den verneverdige NRK-stolen han sitter i.

– Husk at NRK Marienlyst ble bygget for en helt annen tid. Av de 111 000 kvadratmeterne, er 45 000 fellesareal og 12 000 korridorer. Nye, effektive bygg i dag har ikke korridorer. Og Marienlyst er også svært lite energieffektivt som bygg. Murveggene er uisolerte og strømregningen stor. Det vil endre seg totalt her på Ensjø. 

Jon Espen Lohne, prosjektdirektør NRK Nytt Hovedkontor.
NRK har ambisiøse bærekraftsmål knyttet til flytteprosessen og etableringen av nytt hovedkontor på Ensjø. Foto: Thomas T. Kleiven.


Det er mange hensyn som skal ivaretas i en flytteprosess av denne størrelsen. Ett er hensynet til miljø og bærekraft.

– Alt har gått fint så langt, både salgsprosessen og kjøpet av ny tomt. Nå er vi forberedt på at nedturen starter, sier han med glimt i øyet.

– Det skal tas flere krevende beslutninger om hvordan flyttingen skal foregå med hensyn til miljø og bærekraft, der det vil bli mange diskusjoner med Oslo kommune. Vi er også opptatt av den sosiale bærekraften, det at vi tilfører nabolaget noe.

Miljøgevinsten av å holde til her, blir stor. Her er det et godt trafikalt knutepunkt for sykkel, T-bane, buss og tog. Vi vil halvere arealbehovet, og fremdeles gjøre det samme. Fotavtrykket her på Ensjø blir betydelig mindre enn på Marienlyst, der vi frigir stor plass som kan brukes på en smartere måte.

Utenfor vinduene er det bilverksteder og brakkebyer. På innsiden minner dagens lokale mer om et etterretningskontor fra «Le Bureau» enn et moderne mediehus. En sofa er hentet fra Marienlyst for å møblere det ellers tomme kontoret, på en glassvegg er det klistret opp notatark med detaljerte punkter om flytteprosessen.

Belastningen på miljø og transport har også vært en problemstilling når NRK har flyttet lokalkontorer de siste årene, og det samme gjelder nå. NRK Østlandssendingen vil flytte fra lokaler på Torshov til Ensjø. I Bergen flyttet NRK fra egne kontorer og inn i Media City sammen med andre medier.

– Det er en bevisst tanke å samarbeide og danne allianser med andre medier som fremmer grønn produksjon. Dette er en del av NRKs helhetstanke om å være en mer samfunnsansvarlig aktør, sier Lohne.

På et lerret viser han oss en video om hvordan området her har vært og hvordan det skal bli – en video NRK-ansatte fikk se den dagen flyttingen ble kjent, 18. mai 2021. Geografisk ligger eiendommen midt mellom Ensjø og Kampen, helt nøyaktig heter området Normannsløkka. Mens dagens hovedkontor kalles NRK Marienlyst, er det ennå ikke bestemt hva det nye navnet skal bli.

– Hvordan har involveringen av de ansatte vært i flytteprosessen så langt?

– De tillitsvalgte har vært godt informert og vi har hatt god dialog så langt.

– Fikk de ansatte være med på drøftelsene om hvor det nye hovedkontoret skal ligge?

– Ikke på drøftelsene. Lokaliseringen har vært en styrt eierbeslutning. Men når selve flyttingen starter, vil det bli en mye mer aktiv involvering om hvordan den skal skje.

– Er det ikke vesentlig for de ansattes arbeidssituasjon å få drøfte hvor hovedkontoret skal ligge, særlig med tanke på reisevei?

– Jo, men skulle de ansatte bli tatt med i avgjørelsen om beliggenhet, ville vi fått 2400 ulike innspill. Når det er sagt, har de tillitsvalgte blitt godt informert om flyttealternativene. Vi har også ansattrepresentanter i styret. Det har vært en åpen prosess om hvilke steder som har vært aktuelle, ingenting har foregått i det skjulte. Du finner helt sikkert ansatte som ikke er fornøyd med sluttresultatet, men mitt inntrykk er at de tillitsvalgte er fornøyde.

Det skal tas flere krevende beslutninger om hvordan flyttingen skal foregå med hensyn til miljø og bærekraft, der det vil bli mange diskusjoner med Oslo kommune. Vi er også opptatt av den sosiale bærekraften, det at vi tilfører nabolaget noe.

Han tror at nesten alle i NRK vil jobbe annerledes når de flytter inn om seks år.

– Det skal jobbes mer aktivitetsbasert, der man kan løse ulike oppgaver gjennom hele arbeidsdagen etter hvilke behov som dukker opp. Det skal legges godt til rette for at flere kan jobbe sammen, og det skal være stillesoner der du kan jobbe uforstyrret til ulike tider av døgnet. Ordet «fleksibilitet» vil få en større betydning i det nye bygget, med måter å jobbe på som vi kanskje ikke kjenner i dag. 

Han tar en slurk av kaffekoppen.

– Det nye bygget skal leve lenge og bli et ordentlig bærekraftig prosjekt. Som også kan løse nye behov. Vi må ha fleksibilitet – og elastisitet. Du kan jo spørre om hvordan det blir med parkering for de ansatte.

– Ja?

– Det legges ikke til rette for annen parkering enn tjenstlige behov og de kravene som følger med universell utforming. På Marienlyst har det vært mange parkeringsplasser for ansatte, men det blir det ikke her. Det er helt bevisst. 

– Du er sikker på at det nye hovedkontoret vil bli energieffektivt og bærekraftig når snoren klippes i 2028?

– Jeg er helt sikker på at det skal bli bra, selv om vi ikke har skreddersydd alt om hvordan bygget eller området vil se ut. Hadde vi gjort det nå, ville ikke bygget blitt fleksibelt nok. Og det er helt vesentlig for at det skal fungere på en bærekraftig måte.
 

Fakta om NRK


Statseid medieselskap og offentlig allmenkringkaster.

Etablert i 1933, har i dag rundt 3200 ansatte.

NRKs bygg på Marienlyst ble påbegynt i 1938 og delvis forsinket på grunn av krigen. 

I et allmøte 18. mai 2021 ble den nye lokasjonen for NRKs hovedkontor i Oslo avslørt. Ca. 2400 av NRKs ansatte skal ha tilholdssted på det nye hovedkontoret på Ensjø. Prisen for eiendommen var 800 millioner kroner.

Tekst: Lasse Lønnebotn