Spekter organiserer viktige infrastrukturaktører, både på byggherre- og utførersiden. Disse er viktige i utbygging og tilpasning av både ny, og eksisterende infrastruktur til et lavutslippssamfunn hvor man samtidig har økt risiko for klimarelaterte skader.