– Jeg er svært fornøyd med at Spekter har inngått et strategisk partnerskap med miljøstiftelsen ZERO. ZERO er en viktig og konstruktiv stemme i klimadebatten med et helhetlig perspektiv på klimapolitikken og grønn omstilling. De er opptatt av dialog og samarbeid med ulike aktører, og har en fakta- og forskningsbasert tilnærming til politikkutviklingen, som vi mener vil passe Spekter og våre medlemmer godt, sier direktør for samfunnspolitikk i Spekter, Odd Erik Stende.  

Avtalen er treårig, og de to organisasjonene skal blant annet samarbeide om økt oppmerksomhet på grønn målstyring og sammen har de som ambisjon å bidra til mindre silotenkning i forvaltningen. Spekter og ZERO ser også for seg å jobbe for utvikling av samfunnsøkonomiske lønnsomhetsanalyser som bedre reflekterer verdien av klima og natur, og kommer til å arrangere felles møteplasser i tiden fremover. 

– Mange av våre virksomheter jobber aktivt og godt med grønn omstilling, og er helt i front på dette området. Samarbeidet med ZERO vil bidra til å øke kunnskapen ytterligere om hvordan man kan redusere klimautslippene og derigjennom også få til grønn omstilling raskere, sier Stende. 

‒ Vi gleder oss til å samarbeide med Spekter om å få fart på det grønne skiftet, sier Sigrun Aasland, daglig leder i ZERO. ‒ Skal vi lykkes med klimamålene, må vi kutte utslipp gjennom hele verdikjeden og treffe grønne valg på tvers av sektorer. Her har Spekter enormt mye å bidra med gjennom sin bredde av små og store organisasjoner, utdyper hun.