Den globale oppvarmingen har gitt oss villere og varmere vær. Fremover kan vi forvente mer nedbør og flom. Dette setter veiene, jernbanen og bygninger på stadig nye prøvelser, og øker behovet for vedlikehold og nye klimatilpasninger i fremtiden.

Over tid har det bygget seg opp et betydelig vedlikeholdsetterslep. De siste helhetlige tallene for samferdselssektoren viste et vedlikeholdsetterslep på 33 milliarder for riksvegene, 62 milliarder for fylkesvegene, og 18 milliarder for jernbanen.

Tilstanden er noe bedre for offentlige bygg, men også her er det store etterslep. Da Oslo Economics på oppdrag fra Spekter kartla bygninger i kultursektoren, fant de at det kun ble bevilget midler til å dekke halvparten av vedlikeholdsbehovet. På det tidspunktet hadde det bygget seg opp et vedlikeholdsetterslep på mellom 6 og 13 milliarder kroner for kulturbygg i kommunal og statlig sektor samlet sett.

I denne filmen fra Arbeidsgiverforeningen Spekter møter du tre representanter fra våre medlemsvirksomheter som forteller hvordan klimaendringene påvirker deres virksomhet.

 

 

Fakta: Arbeidslivets klimauke:

Arbeidslivets klimauke er et samarbeid mellom Spekter, NHO, LO, KS, Unio, Virke og Akademikerne. Den handler om å vise frem det gode klimaarbeidet som gjøres i norske virksomheter. Målet er å engasjere arbeidstakere og arbeidsgivere til økt innsats for klimaet.

Oppfordringen fra arbeidstakere og arbeidsgivere er: Snakk om hva vi kan gjøre for klima på jobben! Vi må hele tiden lete etter bærekraftige måter å gjøre det på.

Gjennom årets klimauke blir det avholdt webinarer, publisert filmer og holdt presentasjoner om klimatiltak, bærekraftsarbeid, omstilling og klimatilpasning.

Les mer og finn oversikt over hele programmet på Arbeidslivets klimauke (se lenke). 

Organisasjonene har laget en felles film om temaet til klimauken. Se filmen her: