Spekter har gått sammen med NHO, LO, Virke, Unio, Akademikerne, KS og YS om å bidra til at Norge når sine klimamål.

Arbeidslivets klimauke (3. - 9. februar) er et samarbeid mellom alle hovedorganisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Frokostmøte 3. februar

Partene presenterer en fersk undersøkelse om holdninger og handlinger til klimatiltak på arbeidsplassen. Virksomheter, deriblant Avionr, vil fortelle om hvordan de jobber med klima på sin arbeidsplass. I tillegg vil vi debattere om samarbeidet mellom partene i arbeidslivet er rustet for å løse omstillingsbehovet som klimautfordringene skaper – og hva vi er enige og uenige om.

Spekters arbeidslivspolitiske direktør Anne Turid Wikdahl deltar i debatten.

Frokostmøtet arrangeres på Kulturhuset, ved Youngstorget i Oslo, mandag 3. februar, kl. 08:30-10:00 - med matservering fra 08:00.

Mer om frokostmøtet

Arbeidslivets klimauke

Uka fra 3. – 9. februar ønsker vi å fremme klima- og miljøvennlige tiltak som kan og bør gjøres på arbeidsplassen, og vi vil inspirere til samarbeid om klima på jobb.

På kampanjens nettsider finner du forslag til tiltak din virksomhet kan gjennomføre. Vi ønsker å gjøre det lett for din virksomhet å bli mer klimavennlig. Her finner du både inspirasjon og konkrete tips som kan hjelpe virksomheter i gang med klimadugnaden.

Nettside: Arbeidslivets klimauke

Partene i norsk arbeidsliv ønsker å:

  • Skape forståelse i arbeidslivet for at det er nødvendig å gjennomføre klimatiltak.
  • Stimulere engasjementet på arbeidsplassene for ressurseffektive og klimavennlige tiltak.
  • Øke kunnskapen og kompetansen i arbeidslivet, slik at ledere og arbeidstakere er bedre rustet til å gjennomføre utslippsreduserende tiltak på egen arbeidsplass og styrke grønn verdiskaping.
  • Styrke trepartssamarbeidet om klima og miljø.