Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser.