Den samlede erstatning til de etterlatte kan ikke overstige 18 G.