Ved varig medisinsk invaliditet på minst 15 % ytes i tillegg menerstatning på følgende måte:
15-29 % medisinsk invaliditet1 G
30-70 % medisinsk invaliditet2 G
Over 70 % medisinsk invaliditet3 G