Foretaket/virksomheten plikter å tegne forsikring til dekning av ovennevnte ytelser.