Bestemmelser om forsikring på tjenestereiser og fritid under tjenestereiser fastsettes i særavtale.