Spekters medlemsvirksomheter skal ha tjenestepensjonsordning.