Arbeidstaker skal være sikret medlemskap i en kollektiv gruppelivsforsikring.