Det skal være utarbeidet beskrivelse for stillingen.