Enhver arbeidstaker plikter å utføre stedfortredertjeneste.