Den samlede erstatning til de etterlatte etter § 4.5 og § 4.6 kan ikke overstige
18 G.