Virksomheten plikter umiddelbart å melde skadetilfellet til forsikringsselskapet.