Virksomheten plikter umiddelbart å melde dødsfall til forsikringsselskapet.