Feriepenger utbetales siste lønningsdag før ferien, dog senest en uke før ferien begynner.