Kompensasjon for delt dagsverk er fastsatt i § 3.3.8.